Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

24.05.2021
AOC saamiseks nõutavad dokumendid tuleb esitada vähemalt 90 päeva enne planeeritavat lennutegevuse algust. Taotlus tuleb esitada Lennuameti ette antud vormil, mille taotleja saab peale esmast konsultatsiooni (kohtumist).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Tegevusloa taotlemine ettevõtjale, kes soovib tegeleda väikelaevade ehitamise, remontimise ja katsetamisega.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
38 - - 9.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemiseks esitatud tegevusloataotluste registreerimine, taotleja vastavusele hinnangu andmine ja tegevusloa ettevalmistamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
37 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Aeronavigatsiooniteenuse osutajad, lennuliiklusvoo juhtimise ja õhuruumi korraldamise eest vastutavad organisatsioonid peavad Lennuametit teavitama kõikidest kavandatud, ohutusega seotud muudatustest oma funktsionaalsetes süsteemides.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
30 - - -
Regulation
24.05.2021
Sertifitseerimisele kuuluvad lennuväljad ja kopteriväljakud, mis on avatud rahvusvaheliseks lennuliikluseks ning mida kasutatakse ärilises lennutegevuses, üldlennunduses ning koolitus-, katse- ja kontroll-lendudeks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
26 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Kui soovite tegutseda väikelaeva- ja jetijuhtide väljaõppe korraldamise valdkonnas, siis tuleb taotleda tegevusluba.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
16 - - 5.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Klient taotleb Transpordiameti luba kasutada nõuetest erinevaid liikluskorraldusvahendeid. Eesmärk leida kasutusel olevatele lahendustele uusi alternatiivseid võimalusi ning võtta õnnestunud lahendused laiemasse kasutusse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 100 120.00h 14.00p
Regulation
25.05.2021
Reguleerijaid võib koolitada vaid Transpordiameti tunnustuse alusel. Tunnustuse saamiseks esitab koolitaja taotluse Transpordiametile.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 - 8.00h 4.00p
Regulation
25.05.2021
Välisriigis omandatud teedeehituse ja liiklusohutuse auditeerimise alase kvalifikatsiooni vastavuse tõendamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 - 3.00h 1440.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EÜ) nr 550/2004 peavad kõik aeronavigatsiooniteenuse osutajad olema sertifitseeritud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Lennunduskoolituste taotluste esitamine
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 - - 240.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Turvaettevõtja peab tegevusloa saamiseks esitama taotluse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - 4.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
27.05.2021
Kokkuleppeline esindaja on lennuettevõtja, agent, ekspediitor või muu üksus, kes tagab kauba või posti suhtes Lennuameti poolt ette nähtud julgestusmeetmete kohaldamise.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Kontrollpiloodi tunnistuse või volituse saamiseks tuleb esitada Lennuametile taotlus, lisades kontrollpiloodi hindamislehe, kontrollpilootide standardimiskursuse läbimise tõendi, tõendid taotletava rolli jaoks vajalike tingimuste täitmise kohta.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
24.05.2021
Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaat
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Pardavarude kokkuleppeline tarnija, kellel on luba tarnida pardavarud otse õhusõiduki pardale, vastavalt julgestusalastele nõuetele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Saatja, kes enda nimel on loovutanud posti või kauba õhuveoks vastavalt julgestusstandarditele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.