Language Switcher Fallback

Second level menu content

Публичная ссылка предпросмотра: 
Поставщик услуг
Область правления: 
Область правления Министерства Окружающей Среды
Подчиненное учреждение: 
Министерство окружающей среды
Общие сведения о службе
Название: 
Paikse saasteallika käitaja iga-aastane aruandlus käitises toimunud muudatuste kohta
Префикс услуги: 
KEM
Признак: 
020
Описание: 
Iga aasta 31. detsembriks peab käitaja, kelle käitise võimsus on muutunud või muudatus kavandamisel, esitama Keskkonnaministeeriumile asjakohase teabe.
Целевая группа: 
Juridical person
Владелец услуги
Имя: 
Evelyn Müürsepp
Э-почта: 
Сервисные каналы и индикаторы
Канал: 
Оплата: 
Бесплатно