Language Switcher Fallback

Second level menu content

Service search

On this page you will be able to search for services offered by the different ministries and by the institutions under their governance area.

Search

No e-service corresponds to such a combination of filters. Reset filters
06.10.2020
Rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu õigus on isikul tema kohta rahvastikuregistrisse kantud andmetele; riigi- ja KOV asutusel ning muudel isikutel avaliku ülesande täitmiseks või õigustatud huvi korral. Mõõdik - päringute arv.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
216 258 000 - - -
Regulation
10.02.2017
XML teenus on mõeldud kasutajatele, kellel on vajadus teha Kinnistusraamatust suuremal hulgal päringuid või hoida andmeid oma andmebaasis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
47 499 300 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
09.06.2020
Kasutaja arvutis olev tarkvara dokumentide allkirjastamiseks, krüpteerimiseks ja ID-kaardi PIN koodide vahetamiseks. ID-tarkvara: DigiDoc Klient, DigiDoc Krüpto, ID-haldusvahend.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
46 378 000 - - -
Regulation
10.02.2017
Teenus on mõeldud nendele kasutajatele, kellel on vajadus teha äriregistrist suurel hulgal päringuid ja hoida andmeid oma andmebaasis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
34 970 800 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
07.03.2017
Lahenduste pakkumine erinevatele probleemidele, mis on seotud eID (ID-kaart, Mobiil-ID) kasutamisega.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
15 302 900 38 0.08h -
Regulation
08.06.2020
Kuvatakse ehitise kasutamise otstarve ja pinnad, asukoht, konstruktsioonid ja materjalid, tehnilised andmed, ehitise osad, vallasomandi piirangud, dokumendid (sh load, teatised), viited, andmeprobleemid, soojus- ja jahutusseadmed, energiamärgis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
12 552 900 - - -
Regulation
10.02.2017
Äriregistri teabesüsteemis saab teha päringuid juriidiliste isikute kehtivate ja ajalooliste andmete kohta. Teabesüsteemi andmed pärinevad äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri andmetest.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 000 210 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Teabesüsteemist saab otsida infot kinnistute kohta (kinnistute üldandmeid, pindala, omanikke, piiranguid ning kinnistuid koormavate piiratud asjaõiguste ja hüpoteekide andmeid).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 379 710 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.05.2020
Juurdepääs Maanteeameti poolt ettevalmistatud avalikult kasutatavate teedega seotud aruannetele või aruande koostamine vastavalt kasutaja vajadusele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 979 700 11 - -
Regulation
06.10.2020
Rahvastikuregistri andmete alusel saadetakse valijale valimiste teabeleht. Kui valija leiab, et tema kohta valijate nimekirja kantud andmetes on viga, esitab ta vea parandamise avalduse. Mõõdik - valijakaartide arv.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 301 510 - - -
Regulation
22.05.2020
Õiguse taotlemine avaliku tee kasutamiseks, teekasutustasude tagastamine. Õigust tee kasutamiseks on võimalik taotleda veebilehel www.teetasu.ee või samal veebilehel kajastatud ostukohtade vahendusel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 419 380 54 0.05h -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Käibemaksu deklareerimine ja tasumine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 103 810 53 - -
Regulation
11.03.2019
Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112 saabunud hädaabiteadete vastu võtmine ning kiirabi, pääste ja politsei hädaabiteadete töötlemine ning neile ohuhinnangu andmine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
986 417 94 1.59h 2.30p
Regulation
29.09.2020
Füüsilise isiku tulude deklareerimise vormid, enammakstud tulumaksu tagastamine või tulumaksu juurde tasumine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
750 955 86 62580.00h -
Regulation
10.02.2017
Teenus võimaldab riigiasutustel saada igapäevaseks juhtimiseks vajalikku informatsiooni finants-, personali- ja palgaarvestuses teostatud toimingute kohta
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
665 257 76.5 - -
Regulation
08.06.2020
Sõidukiga tuleb käia perioodiliselt tehnonõuetele vastavuse kontrollis (tehnoülevaatusel), kus kontrollitakse sõiduki seisukorda spetsialisti poolt.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
658 111 - 1.00h 0.10p
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Sõiduki ajutine kustutamine registrist mitte pikemalt kui 24 kuud, mille korral ei rakendu omanikule või vastutavale kasutajale registris olekust tulenevad kohustused. Sõiduki lõplik registrist kustutamine Liiklusseaduses sätestatud alustel.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
437 944 80.8875 5.30h -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Sõiduki omaniku või muu õigustatud isiku taotluse alusel sõidukiga seotud registriandmete muutmine registris, sh sõiduki omanikuvahetus, (vastutava) kasutaja lisamine, muutmine või ära jätmine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
431 390 88 3.26h -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.07.2020
Pildipangas olevad digitaalsed dokumendid on integreeritult terviseloo dokumentidega tervishoiu teenuse osutajatele kättesaadavad.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
414 990 - - -
Regulation
09.06.2020
Eestisse toodud ja/või Eestis esmaselt kasutusele võetud sõiduki registreerimine liiklusregistris.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
361 674 78.6429 8.75h -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.05.2020
Kontrolli käigus tuvastatakse sõiduki vastavus esitatud dokumentidega, kontrollitakse esitatud dokumentide õigsust ja sõiduki tehnilise osa vastavust kehtivatele tehnonõuetele. Koostatakse registreerimiseks vajalik kontrolli akt.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
334 505 48.5 9.00h 3.10p
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Kauba sisenemisformaalsused ja import.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
329 006 32 27417.00h -
Regulation
18.06.2020
Tollikohustuse deklareerimine ja täitmine transiidil.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
284 572 59 94857.00h 3952.00p
Regulation
10.02.2017
Riigiasutuste paber ja PDF ostuarved digitaliseeritkase ning koos e-arvetega menetletakse ostuarvete haldamise keskkonnas
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
239 105 80.3333 - -
Regulation
18.05.2020
Teooria- ja sõidueksami läbiviimine mootorsõiduki (AM, A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T -kategooria) ja trammi juhtimisõiguse taotlemisel. Taotluste esitamiste hulk teooria- ja sõidueksami tegemiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
237 027 63 23.75h 9.45p
Regulation
Osaliselt tasuline
28.02.2017
Avaliku sektori asutused (lepingupartnerid) ning avalikku teenust osutavad juriidilised isikud, sihtasutused ja mittetulundusühingud saavad saata riigiportaali eesti.ee kalendrisse, e-postile või SMS-iga teavitusi
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
200 006 - - -
Regulation
30.07.2020
Tervise infosüsteemis olevate dokumentide vaatamise, sulgemise ja avamise võimaldamine, nende dokumentide kasutuse jälgimine (logid). Eesti Haigekassa andmekogudest retseptide ja raviarvete andmete nägemine. Tervisetõendi taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
177 217 - - -
Regulation

28. NutriData

10.02.2017
Toitumise analüüsi programm (toidupäevik), toidu koostise andmebaas ja andmesisestus platvorm tootjatele
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
164 957 - - -
Regulation
10.02.2017
Kahjude vähendamise teenuste (süstlavahetus ja nõustamine) andmete kogumine esmasetest ja admin.allikatest.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
153 913 - - -
Regulation
18.06.2020
Kauba ekspordi deklareerimine ja tasumine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
131 056 31 43248.00h 1802.00p
Regulation
29.06.2020
Füüsiline või juriidiline isik, kellele on metsa majandamisel metsaseadusega kohustuseks pandud metsateatise esitamine, peab taotlema metsamajanduse luba.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
121 982 0 0.00h 0.00p
Regulation
30.07.2020
Erakorralise juhtumi puhul liigub info Häirekeskuse kiirabi brigaadi erkaorralise medistiini osakonna vahel elektroonselt ning on hiljem kättesaadav kiirabiasutusele, patsiendile ja pere- ning eriarstidele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
109 857 - - -
Regulation
10.02.2017
Teenusega saab teostada raamatupidamise-, personali-, palga-, ostutehingute ja müügitheingute arvestust. Jälgida eelarvete täitmist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
96 745 73.3333 - -
Regulation
30.07.2020
Patsient saab elektroonselt koostada tervisedeklaratsiooni, taotleda tervisetõendit. Tervisetõendi väljastaja saab teha otsuse ja vormistada tervisetõendi elektroonselt. Tervisetõend on kättesaadav koheselt mootorsõidukijuhi lubade väljastajale.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
90 121 - - -
Regulation
01.07.2020
Juhiloa või esmase juhiloa vahetamine või asendamine seoses dokumendi kehtivuse lõppemise, kaotuse, varguse, hävimise või muu juhtumiga.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
87 483 91 1.30h -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.05.2020
Teenus võimaldab taotleda mootorsõidukijuhi juhendamise õigust, et anda sõidupraktikat mootorsõidukijuhi koolituskursusel õppivale või koolituskursuse lõpetanud isikule.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
85 385 85.2222 1.85h 0.40p
Regulation
Osaliselt tasuline
09.06.2020
Eestis lubatust suuremate mõõtmete ja massiga sõidukitele (autorongidele) erilubade ja koormuspiirangu alas liiklemiseks lubade taotlemine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
74 412 56 0.20h -
Regulation
Osaliselt tasuline
28.02.2017
Igal Eesti isikukoodiga inimesel on olemas oma ametlik e-posti aadress – eesnimi.perekonnanimi(n)@eesti.ee. See e-posti aadress on mõeldud riigi ja inimese suhtluskanaliks, kuhu riik saab saata teateid ja inimest puudutavat infot.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
70 828 54.4 - -
Regulation
30.07.2020
Töövõime ja puude hindamiseks on ekspertarstil ja ekspertiisi spetsialistil võimalik kasutada tervise infosüsteemis olevaid andmeid. Patsiendil on võimalik riikliku patsiendiportaali kaudu näha, kas ekspertarvamus on koostatud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
66 079 - - -
Regulation
09.06.2020
Juhtimisõigust tõendava dokumendi andmete kandmine liiklusregistrisse ja B, AM, A1, A2, A, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T kategooria, vedurijuhi ning trammijuhi juhiloa väljastamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
387 761 85.625 2.60h -
Regulation
Osaliselt tasuline
07.09.2018
Taimepassi väljastamiseks ja taimepassi väljastamise õiguse saamiseks esitatakse PMA-le taotlus. Taimepass on nõuetele vastavuse kontrolli ja päritolu tõendav märgistuse EL-i sisesel liikumisel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
63 808 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Loomahaiguste seroloogilised uuringud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
60 928 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
07.09.2018
PMA-le esitatakse taotlus seemnekartuli sertifitseerimiseks (koos põldtunnustamist taotletavate seemnekartuli põldude andmetega) ning taotlus sertifitseeritud seemnekartuli etikettide/taimepasside väljastamiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
60 681 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Toidu mikrobioloogilised analüüsid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
57 470 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Sõiduki omaniku või tema esindaja kirjaliku taotluse alusel kadunud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimismärgi asendamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
51 035 79.58 7.45h -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Postipaki deklareerimine ja maksude tasumine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
44 359 60 - 1000.00p
Regulation
09.06.2020
Teenus võimaldab taotleda digitaalse sõidumeeriku juhikaarti, ettevõttekaarti, töökojakaarti või kontrollikaarti.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
33 634 82.5 9505.00h 31755.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
07.09.2018
Teenus võimaldab esitada taotlusi alkohoolse joogi kandmiseks alkoholiregistrisse ja registrikande kehtivuse pikendamiseks ning jälgida taotluste menetlemise käiku.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
33 619 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Taotluse ja/või pakkumuse elektroonilise esitamise teenus riigihankes Riigihangete registri vahendusel, sh taotluse/pakkumuse koostamine, allkirjastamine, esitamine, teabevahetus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
32 107 72 - -
Regulation
10.02.2017
Õppenõustamine on laste, laste seaduslike esindajate ja lastega töötavate isikute nõustamine lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise või käitumisega seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
29 512 - - -
Regulation

Pages

No e-service corresponds to such a combination of filters. Reset filters
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.